Međunarodna Inicijativa za pristup internetu (WAI) definira pristupačnost interneta na sljedeći način:

"Pristupačnost interneta znači da su internetske stranice, alati i tehnologije osmišljeni i razvijeni tako da ih mogu koristiti osobe s invaliditetom. Konkretno, ljudi mogu: vidjeti, razumjeti, pretraživati i komunicirati s internetom te pridonijeti internetu. Pristupačnost interneta također je korisna za ljude bez invaliditeta, na primjer za starije osobe s promjenjivim sposobnostima usljed starenja. Pristupačnost interneta obuhvaća sve nesposobnosti koje utječu na pristup internetu, uključujući: vizualne, auditorne, fizičke, govorne, kognitivne i neurološke nesposobnosti."

Izvor: Uvod u pristupačnost interneta
 

Rixos: inkluzivno okruženje

Rixos se posebno zalaže da osigura da se svaka osoba osjeća dobrodošlom u njegovim hotelima.

U sklopu naše strategije globalne inkluzivnosti, u procesu smo poboljšanja pristupačnosti naših internetskih stranica kako bismo pružili iskustvo koje obuhvaća sve korisnike. Vjerujemo da svi korisnici, bez obzira na njihovu fizičku ili mentalnu sposobnost, uređaj ili razlog za korištenje interneta, imaju pravo uživati pogodnosti najbolje usluge koju možemo ponuditi.
 

Naša obveza u pogledu internetskih sadržaja

Kako bismo osigurali održivu pristupačnost naših internetskih stranica, pokrenuli smo brojne projekte:

 • situacijska analiza internetske lokacije putem WCAG-a (smjernice za pristupačnost internetskih sadržaja) 2 - razina AA kontrola pristupačnosti
 • povećana svijest i poboljšana stručnost među našim timovima
 • provedba specifičnih alata za pristupačnost i dokumentacije
 • uzimanje pristupačnosti u obzir u našim internetskim projektima od samog početka
 • podrška stručnjaka za pristupačnost

Naši napori da svoje internetske lokacije učinimo pristupačnim bit će usmjereni na područja odjela za informacije o hotelima i rezervacije, koja će biti prikazana na sljedećim stranicama:

 • početna stranica
 • mehanizam za rezervacije
 • rezultati pretraživanja hotela
 • informacijski obrasci o našim hotelima
 • putanja za rezervacije
   

Trebate pomoć?

Dok provodimo ove promjene, ako naiđete na bilo kakve poteškoće pri rezervaciji ili pronalaženju informacija o hotelu na našoj internetskoj lokaciji, kontaktirajte nas:

 • putem e-pošte na sljedećoj adresi: call@rixos.com
 • ili telefonom iz sljedećih zemalja:
   

  Turska: 444 1 797
  Francuska: + 33 800 100 530
  Međunarodni: +90 850 755 1 797