1. Područje primjene
 2. Opis usluga
 3. Postupak rezervacije
 4. Pravo na odustanak
 5. Otkazivanje / Izmjena
 6. Nedolazak
 7. Cijene i plaćanje
 8. Osobni podatci
 9. Viša sila
 10. Rješavanje sporova
 11. Razno
 12. Politika kvalitete
 1. PODRUČJE PRIMJENE

Internetsku stranicu www.rixos.com (dalje u tekstu: Stranica”) izdaje društvo Rixos Hospitality B.V. (dalje u tekstu: „Rixos“) koja upravlja hotelima pod markom Rixos. Rixos nudi usluge hotelskih rezervacija (dalje u tekstu: „Usluge") na Stranici u skladu s ovdje navedenim uvjetima i Uvjetima korištenja.

Usluge su dostupne samo osobama koje mogu vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke, odnosno stupati u obvezne odnose prema mjerodavnom pravu (dalje u tekstu: Klijent"). Korištenjem Usluga, Klijent izjavljuje da ispunjava zakonom propisanu dob za korištenje Usluga, kao i za preuzimanje zakonskih posljedica za svaku vrstu odgovornosti koja može nastati kao rezultat korištenja Usluge. Također, Klijent jamči da je ovlašten obavljati djelatnost izvršavanja rezervacija za sebe ili drugu osobu u čije ime i za čiji račun nastupa, a od strane koje je opunomoćen za poduzimanje navedenih radnji.

Ovi uvjeti prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti prodaje") primjenjuju se na bilo koju rezervaciju koju je kupac izvršio na web mjestu u jednom od sljedećih hotela Rixos:

 • Rixos Almaty Hotel u Kazahstanu,
 • Rixos Kadhisha Shymkent u Kazahstanu,
 • Rixos Bab Al Bahr u Ujedinjenim Arapskim Emiratima,

(dalje u tekstu: svaki za sebe Hotel" i zajedno Hoteli").

Rezervacije u bilo kojem drugom hotelu grupe Rixos obrađivat će Accor S.A (dalje u tekstu: Accor") kao društvo majka Rixos-a, a Klijenti će biti preusmjereni na internetsku stranicu Accor-a kako bi nastavili s rezervacijom, u skladu s Accor-ovim uvjetima i odredbama.

Uvjeti prodaje uređuju ugovorni odnos između Klijenta i Hotela u kojem je Klijent izvršio rezervaciju. Uvjeti prodaje klijentu su dostupni na Stranici gdje im se može pristupiti u bilo kojem trenutku. Klijent može pohraniti i / ili ispisati Uvjete prodaje koristeći standardne postavke svog preglednika i / ili računala.

Uvjeti prodaje prevladavaju nad bilo kojim drugim dokumentom koji se tiče njihove primjene. Stranke izričito izjavljuju da Uvjeti prodaje izražavaju cjelokupni sporazum s obzirom na sadržaj kojeg se tiču. Nikakvi opći ili posebni uvjeti koje je Klijent iznio ne smiju biti uključeni u Uvjete prodaje ili im biti dodani.

Klijent ovime izjavljuje da je punoljetan, s punom poslovnom sposobnošću koja mu omogućuje sklapanje ovog ugovora kao i da djeluje za svoje potrebe, pri čemu je isključena bilo kakvu aktivnost posredovanja, preprodaje, distribucije ili sličnog, cijelog ili dijela Usluge.

Rixos zadržava pravo promjene Uvjeta prodaje u bilo kojem trenutku. Primjenjivi Uvjeti prodaje oni su na snazi na datum rezervacije. Klijent se poziva da ih pažljivo pročita svaki put kad posjeti Stranicu i prije svake rezervacije jer su isti možda promijenjeni.

2. OPIS USLUGA

Stranica omogućava Klijentima rezervaciju u jednom od Hotela. Glavne značajke i karakteristike Hotela i / ili ponuđenih smještaja pružaju se na Stranici, prije i / ili tijekom postupka rezervacije. Da bi dobio dodatne informacije o ponuđenim Hotelima i / ili smještajima, Klijent se može obratiti Hotelu putem kontakt podataka koji se nalaze na Stranici.

Fotografije na Stranici služe samo u informativne svrhe. Iako se čine svi napori kako bi fotografije, grafički prikazi i tekstovi reproducirani u cilju ilustracije Hotela i / ili Usluge pružali točan pregled ponuđenih Usluga, mogu se dogoditi varijacije, posebno zbog promjena u namještaju ili mogućih renoviranja. U slučaju sumnje ili da biste dobili dodatne informacije o Uslugama, obratite se Hotelu izravno putem podataka za kontakt koji su navedeni na Stranici. U svakom slučaju, Rixos i / ili Hotel ne mogu biti odgovorni za bilo kakve ne-supstancijalne pogreške koje se u tom pogledu mogu dogoditi.

U svakom slučaju, Klijenti na Stranici dobivaju sljedeće informacije:

 • bitne karakteristike Usluga i Hotela: glavne značajke smještaja i Hotelskih sadržaja,
 • primjenjive cijene,
 • uvjete plaćanja,
 • Uvjete prodaje i Uvjete i odredbe.

Klijent je jedini odgovoran za svoj odabir Usluga i njihovu primjerenost za svoje potrebe. Hotel i / ili Rixos u tom pogledu ne mogu biti odgovorni. Izričito je dogovoreno da su sve rezervacije izdaju na ime i ni pod kojim uvjetima se ne mogu, u cijelosti ili djelomično, prenijeti na treću stranu.

3. POSTUPAK REZEVACIJE

Svaka rezervacija podrazumijeva prethodno čitanje i prihvaćanje ovih Uvjeta prodaje i Uvjeta i odredbi koja se vrši pomoću odabira potvrdnog okvira koji sadrži hipertekstualnu poveznicu na ove Uvjete prodaje i na Uvjete i odredbe.

Rixos se ne može smatrati odgovornim za pogrešne ili nepotpune podatke koje je Klijent iznio tijekom postupka rezervacije.

Postupak rezervacije je kako slijedi:

 • Klijent odabire Hotel u kojem želi boraviti,
 • Klijent odabire svoje datume dolaska i odlaska, naznačuje broj odraslih i / ili djece na koje se odnosi rezervacija, a zatim odabire klikom rezerviraj",
 • Klijent odabire vrstu sobe, a zatim odabire klikomrezerviraj",
 • Klijent dobiva sažetak svoje rezervacije i ima mogućnost izvršiti sve izmjene potrebne u svezi sa svojom rezervacijom,
 • Klijent ispunjava obrazac Podatci o gostu" sa svojim identitetom i podatcima za kontakt (podatci označeni zvjezdicom su obavezni),
 • Klijent odabire svoj način jamstva između sljedećih kreditnih kartica: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Discover ili Diners Club,
 • Klijent odabire klikom „Pročitao sam i prihvaćam „Uvjete prodaje“ i „Uvjete i odredbe“, koji su dostupni putem poveznice,
 • Zatim Klijent odabire klikom rezerviraj sada".

Napominjemo da se na Stranici ne vrši plaćanje. Podaci o kreditnoj kartici potrebni su samo kao jamstvo rezervacije.

Nakon što Klijent dovrši postupak rezervacije na Stranici na gore opisan način, kupac će dobiti e-poruku s potvrdom u kojoj će biti navedeni detalji Klijentove rezervacije. Ako Odredbe i uvjeti koji se primjenjuju na rezervaciju zahtijevaju plaćanje predujma, Klijent će također dobiti poveznicu za plaćanje na svoju adresu elektroničke pošte kako bi isti mogao izvršiti plaćanje predujma u skladu s člankom 7.2.1. koji se nalazi niže. S tim u vezi, rezervacije koje se izvršavaju na ime predujma smatraju se potvrđenima tek kada Klijent izvrši uplatu istog.

Rixos zadržava pravo odbiti ili otkazati rezervaciju u slučaju opravdanih razloga kao što su zahtjev (i) u abnormalnim količinama, spor s Klijentom zbog prethodne rezervacije itd.

4. PRAVO NA ODUSTANAK

U skladu s člankom L. 221-28 12° francuskog Potrošačkog zakonika, Klijent ne može povući svoju rezervaciju nakon što ju izvrši u skladu s postupkom rezervacije navedenom u članku 3.

5. OTKAZIVANJE / IZMJENA

U skladu s Uvjetima i odredbama, Hotel ima pravo naplatiti naknadu za otkaz i, ako je primjenjivo, cijelu ili dio cijene koju je Klijent dužan platiti za svoju rezervaciju, a koja će se odbiti od unaprijed plaćenih iznosa, gdje je to primjenjivo , ili iz iznosa zadržanog kao jamstvo (ako rezervacija nije unaprijed plaćena).

Svaka rezervacija ili uplata koja je neredovita, neučinkovita, nepotpuna ili lažna rezultirat će otkazivanjem rezervacije, ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo i / ili pravni lijek Hotela i / ili Rixos-a.

6. NEDOLAZAK

U skladu s Uvjetima i odredbama, u slučaju nedolaska (kada rezervacija nije otkazana i Klijent ne dođe na boravak):

 • ako je Klijent predujmio novac u skladu s člankom 7.2.1. Koji se nalazi niže, tada će takav predujam zadržati Hotel,
 • ako je jamstvo za rezervaciju bila samo kreditna kartica, Hotel će kreditnu karticu Klijenta teretiti za kompenzacijski paušal, jednak iznosu Klijentove ukupne rezervacijske cijene.

Također, rezervacija Klijenta biti će otkazana bez naknade, osim ako nije drugačije naznačeno, a sve u skladu s Uvjetima i odredbama.

7. CIJENE I PLAĆANJE

7.1 Cijene

Primjenjive cijene naznačene su prije i tijekom postupka rezervacije. Cijene su naznačene po sobi za broj osoba i odabrane datume. Cijene navedene na Stranici izražene su u valuti koju je odabrao Klijent i uključuju sve primjenjive poreze (uključujući PDV) po stopi koja je primjenjiva na dan izvršenja rezervacije. Ako se plaćanje Hotelu vrši u valuti koja nije valuta koju je odabrao kupac, naknadu za mjenjačke poslove snosi kupac.

Ako na Stranici tijekom postupka rezervacije ili u Pravilniku o cijenama nije drugačije navedeno, dodatne usluge (doručak, polupansion, puni pansion itd.) nisu uključene u cijenu.

Hoteli mogu izmijeniti svoje cijene u bilo kojem trenutku na Stranici. Rezervacije se fakturiraju na temelju cijene koja je na snazi u trenutku potvrde rezervacije od strane Klijenta.

7.2 Uvjeti plaćanja

Ovisno o Odredbama i uvjetima koji se primjenjuju na rezervaciju Klijenta, uvjeti plaćanja mogu se razlikovati. U svakom slučaju, od kupca će se uvijek tražiti da navede podatke o svojoj kreditnoj kartici prilikom online rezervacije kako bi jamčio za istu. Uz to, za neke iznose bit će potreban predujam (članak 7.2.1.), dok će se neki iznosi platiti izravno i u cijelosti tijekom boravka Klijenta u Hotelu (članak 7.2.2.).

Ako Klijent rezervira nekoliko soba, ali je potrebno plaćanje predujma samo za jednu ili neke od tih soba, kreditna kartica koja se koristi za plaćanje predujma tih soba poslužit će kao jamstvo i za ostale sobe.

7.2.1 Predujam

Ako je iznos podložan plaćanju unaprijed, kako je predviđeno Uvjetima i odredbama, tada će Klijent dobiti poveznicu za plaćanje na svoju adresu elektroničke pošte s uputama za nastavak plaćanja unaprijed. Ako Klijent ne izvrši takvo plaćanje unaprijed u roku od četrdeset i osam (48) sati od primitka poveznice za plaćanje, rezervacija će biti otkazana i Klijent će dobiti elektroničku poštu s obavijesti o takvom otkazivanju.

Prihvaćeni načini plaćanja su kreditna kartica (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club).

Nakon što Klijent završi s plaćanjem unaprijed, na svoju e-adresu dobit će potvrdu o plaćanju.

7.2.2 Jamstvo

Ako cijena ne podliježe plaćanju predujma, rezervacija se plaća izravno u Hotelu tijekom boravka Kupca. U tom slučaju, Hotel može zatražiti od Klijenta polog ili autorizaciju za terećenje njihove kreditne kartice, kako bi zajamčio plaćanje iznosa koji odgovaraju uslugama koje pruža Hotel.

8. OSOBNI PODATCI

Klijenti se obaviještavaju da Rixos i / ili Hoteli obrađuju njihove osobne podatke, u skladu s Rixos-ovim Politikom privatnosti koji su ovdje dostupni.

9. VIŠA SILA

U slučaju više sile, kako je definirano člankom 1218. Građanskog zakonika i francuske sudske prakse, koji sprečava jednu od strana da izvrši svoje ugovorne obveze, odgovarajuće obveze stranaka bit će obustavljene i niti jedna stranka neće snositi odgovornost koja proizlazi.

Strana pogođena višom silom dužna je obavijestiti drugu stranu o višoj sili što je prije moguće nakon njenog nastanka.

Ako se događaj više sile nastavi više od trideset (30) uzastopnih dana i / ili ako, čim se dogodi, definitivno spriječi pogođenu stranku u izvršavanju njezinih obveza, tada će svaka stranka imati pravo raskinuti ugovor, putem pismene obavijesti drugoj strani preporučenim pismom s povratnicom. Raskid ugovora stupa na snagu po primitku spomenutog preporučenog pisma, a da ni jedna strana ne snosi nikakvu vrstu odgovornosti.

10. RJEŠAVANJE SPOROVA

Ovi Uvjeti prodaje regulirani su i protumačeni u skladu s francuskim pravom.

U slučaju prigovora ili spora u vezi s ovim Uvjetima prodaje i / ili rezervacije, Klijent se može obratiti korisničkoj službi tvrtke Rixos (elektroničkom poštom na call@rixos.com ili poštom na adresu Rixos Hospitality B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 104 - 108, 1012 SG Amsterdam, Nizozemska ili radnim danom telefonom na +90 850 755 1 797 (od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 00:00 (po istanbulskom vremenu), kako bi prijavio / la svoj zahtjev ili spor i pokušao / la pronaći sporazumno rješenje s Rixos-om.

U slučaju prigovora koji služba za korisnike tvrtke Rixos ne riješi sporazumno, Klijent može predmet uputiti sljedećem potrošačkom posredniku: FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), 60 rue la Boétie, 75008 Paris, Francuska, http://www.mediateurfevad.fr[A1]  ili se obratiti mrežnoj platformi Europske komisije za rješavanje sporova dostupnoj na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/odr.

U nedostatku sporazumnog dogovora (uključujući putem postupaka mirenja navedenih gore) ili ako Klijent želi iznijeti svoj zahtjev ili spor izravno pred sudove bez pokušaja postupka mirenja, bilo koja žalba ili spor koji se odnosi na ove Uvjete prodaje i / ili rezervacije podliježe isključivoj nadležnosti stvarno nadležnih sudova u Parizu, ne dovodeći u pitanje pravo Klijenta-potrošača da spor iznese pred sudovima u mjestu u kojem prebivališta ili, prema njegovoj izboru, pred bilo kojim drugim sudom mjesno nadležnim prema francuskom Zakonu o parničnom postupku, u skladu s člankom R. 631-3 francuskog Potrošačkog zakonika.

11. RAZNO

Ugovorne strane izričito izjavljuju da Uvjeti prodaje izražavaju cjelokupni sporazum s obzirom na njihov predmet i da zamjenjuju sve prethodne ugovore između njih u vezi s tim predmetom. Ako je bilo koja odredba Općih uvjeta poslovanja nevaljana, mjerodavna odredba neće se primijeniti, ali ostale odredbe ostaju na snazi.

Činjenica da se jedna od Strana nije pozvala na propust druge stranke da ispuni bilo koju od svojih obveza ne može se tumačiti kao odricanje od predmetne obveze ili kao dodatak Uvjetima prodaje, koji bi mogao spriječiti stranku koja ispunjava svoje obveze da se pozove na njega u budućnosti.

Ako se na temelju određenog zakona, propisa ili presude odluči, proglasi ili proglasi nevažećom jedna ili više odredbi Uvjeta prodaje, stranke će se sastati kako bi dogovorile jednu ili više odredbi koje će zamijeniti nevaljanu odredbu ili odredbe kako bi se što je više moguće postigao cilj izvorne odredbe ili odredbi. Sve ostale odredbe Ugovora zadržat će svoju valjanost i opseg primjene.

12. Politika kvalitete

Molimo pogledajte ovdje kako Rixos Hoteli se zalaže za politiku kvalitete.