1. Pravna obavijest

Internetsku stranicu www.rixos.com (u daljnjem tekstu: „Stranica”) objavljuje Rixos Hospitality B.V., nizozemsko društvo Besloten Vennootschap s temeljnim kapitalom od 100 EUR, sa sjedištem na adresi Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012SG Amsterdam, Nizozemska, registrirano pri Nizozemskoj Gospodarskoj komori pod KvK brojem 67688543 (RSIN 857131199), PDV broj unutar Zajednice: NL.8571.31.199.B01, (u daljnjem tekstu: „Rixos“).

Rixos možete kontaktirati poštanskim putem na sljedećoj adresi: Rixos Hospitality B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012SG Amsterdam, Nizozemska

Direktor publikacije Stranice je: Mustafa Topul

Stranici je host Smile, 20, rue des Jardins, 92600 Asnières, Francuska, Telefon: +33 (0) 1 41 40 11 00.

2. Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: „UK”)

2.1 Područje primjene i svrha

Pristup i korištenje ove Stranice podliježe ovim UK, koji definiraju uvjete i uvjete korištenja Stranice i odnose između Rixos-a i bilo koje osobe koja pristupa Stranici ili istu pregledava ("Korisnik''). Ovi UK dostupni su i mogu se pogledati u bilo kojem trenutku na Stranici. Korisnik također može ispisati ili preuzeti ove UK.

Stranica omogućava Korisniku pregled podataka i sadržaja koji se odnose na Rixos hotele, aktivnosti i vijesti, za Korisnikovu osobnu i privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Korisnik također može izvršiti rezervaciju na Stranici u sljedećim hotelima Rixos: Rixos Almaty Hotel, Rixos Khadisha Shimkent i Rixos Bab Al Bahr, u skladu s Uvjetima prodaje.

Rixos će uložiti razumne napore kako bi osigurao da podatci i sadržaji na Stranici budu točni i ažurni, ali zadržava pravo ispraviti i / ili izmijeniti cijelu Stranicu ili dio Stranice i / ili UK u bilo kojem trenutku i bez najave. Sve takve promjene UK stupaju na snagu s datumom objavljenim na Stranici, a Korisnikova uporaba iste nakon što su takve promjene objavljene značit će da Korisnik prihvaća i pristaje na sve takve promjene. Rixos će obavijestiti Korisnika o svim materijalnim promjenama ovih UK na bilo koji način po svom izboru, uključujući prikazivanje natpisa na Stranici.

Primjenjivi UK su oni koji su na snazi ​​na datum pregledavanja Stranice. Prema tome, ako Korisnik pregledava ili pregledava Stranicu, smatrat će se da je Korisnik pročitao i prihvatio UK na snazi ​​te da se složio da ih se pridržava. Ako Korisnik ne prihvati ove UK ili bilo koji njihov dio, nema pravo koristiti ili pregledavati Stranicu.

2.2 Intelektualno vlasništvo

Marka Rixos i svi žigovi, bez obzira jesu li figurativni ili ne, i općenito, bilo koji drugi prepoznatljivi znakovi koji se nalaze na Stranici, bez obzira jesu li registrirani ili ne („Žigovi“), ostaju i ostaju u isključivom vlasništvu Rixos-a ili su pod licencijom Rixos-a. Korisniku se ne dodjeljuju nikakva prava ili licencije u pogledu žigova.

Stranica, uključujući i sve grafike, tekstove, vizualne sadržaje i fotografije na njoj, zajedno s bilo kakvim ilustracijama, slikama, dizajnovima, fotografijama, likovima, pisanim materijalima, dekorima, metodama prezentacije, metodama pristupa podacima, bazama podataka ili drugom organizacijom podataka, grafičkim ili drugim komponentama Stranice (u daljnjem tekstu: „Sadržaj“), je i ostaje u isključivom vlasništvu Rixos-a ili je pod licencijom Rixos-a i zaštićen je pravima intelektualnog vlasništva. Korisniku se ne dodjeljuju nikakva prava ili licencije u vezi sa Sadržajem.

Ni pod kojim uvjetima se Žig, Stranica i / ili Sadržaj ne mogu modificirati, reproducirati, izvoditi, prenositi, distribuirati, prikazivati, prodavati ili ugraditi u izvedenicu ili neko drugo djelo, u cijelosti ili djelomično, na bilo kojem mediju. Općenito, Žigovi, Stranica i njen Sadržaj pružaju se za osobnu i privatnu, odnosno nekomercijalnu upotrebu Korisnika. Bilo koja upotreba svih ili dijela Žigova, Stranice i / ili Sadržaja, posebno preuzimanjem, reprodukcijom, prijenosom, izvođenjem ili prikazivanjem u bilo koje svrhe, osim onih predviđenih ovim UK, strogo je zabranjena.

Uz obvezu poštivanja ovih UK, Rixos daje korisnicima osobno, neisključivo i neprenosivo pravo pristupa i korištenja Stranice, Sadržaja i / ili Žigova isključivo i samo za osobnu i privatnu, nekomercijalnu upotrebu Korisnika. U skladu s tim, strogo je zabranjeno:

  • kopirati, reproducirati, izvoditi / prikazivati, širiti, distribuirati i / ili objavljivati, trajno ili privremeno, Stranicu i / ili Sadržaj i / ili Žigove, u cijelosti ili djelomično, bilo kojim sredstvima ili postupkom (uključujući predmemoriranje, uokvirivanje itd.) i na bilo kojem mediju bio on trenutno poznat ili nepoznat;
  • stvarati izvedena djela temeljena na Stranici i / ili Sadržaju i / ili Žigovima;
  • modificirati, prevesti, prilagoditi ili urediti, u cijelosti ili djelomično, Stranicu i / ili Sadržaj i / ili Žigove;
  • rastaviti, dekompilirati ili izvršiti obrnuti inženjering Stranice / ili Sadržaja;
  • distribuirati, prenositi, ponovno emitirati, emitirati, prodavati, iznajmljivati, licencirati ili upravlajti na bilo koji način Stranicu i / ili Sadržaj i / ili Žigove, u cijelosti ili djelomično.

2.3 Veze do web mjesta - poveznice do web mjesta trećih strana

Stvaranje hipertekstualne poveznice na Stranicu ili na njene dijelove bez izričitog prethodnog pismenog odobrenja društva Rixos također je zabranjeno. Dozvolu je uputno zatražiti pisanim putem i to  na sljedeću adresu: Rixos Hospitality B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012SG Amsterdam, Nizozemska. Ovo dopuštenje može se opozvati u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju društva Rixos.

Rixos zadržava pravo zatražiti brisanje bilo koje poveznice na Stranicu koja nije bila  ili nije više ovlaštena i tražiti naknadu štete po osnovu pretrpljene štete.

Stranice koje sadrže hipertekstualnu poveznicu do Stranice ili bilo koje njene komponente možda neće u cijelosti biti pod nadzorom tvrtke Rixos, koja u skladu s tim odbacuje bilo kakav oblik odgovornosti (posebno uredničku) u vezi s pristupom i sadržajem takvih stranica.

Naša Stranica može sadržavati poveznice koje vode na druge internetske stranice ili vanjske izvore („Stranice trećih strana“). U mjeri u kojoj Rixos nema kontrolu nad takvim Stranicama trećih strana ili njihovim sadržajem, Rixos ne može pružiti nikakva jamstva u vezi s njihovom dostupnošću ili sadržajem i odriče se bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem, oglasima, proizvodima, uslugama ili drugim dostupnim materijalima koji se nalaze na ili dolaze od takvih Stranica trećih strana. Davanjem poveznica do takvih Stranica trećih strana, Rixos ne odobrava, ne podržava niti daje bilo kakvu izjavu u vezi sa sadržajem takvih Stranica trećih strana, niti bilo koja takva poveznica ukazuje na bilo kakvu povezanost između Rixos-a i vlasnika i / ili autora, dizajnera , upravitelja, administratora ili osoba koje host-aju takve Stranice trećih strana. Ove se poveznice pružaju samo u informativne svrhe i vi potvrđujete da ste sami odgovorni za bilo koju vašu odluku o aktiviranju poveznica do takvih Stranica trećih strana. Rixos se također odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu stvarnu ili navodnu štetu ili gubitak koji proizlaze iz ili u vezi s vašom uporabom ili oslanjanjem na sadržaj, robu ili usluge dostupne na takvim Stranicama trećih strana.

2.4 Odgovornost

Naša Stranica i njen Sadržaj pružaju se "onakvi kakvi jesu" ovisno o dostupnosti. Korisnik je jedini odgovoran i odgovoran za svoje korištenje Stranice i Sadržaja, a posebno za poštivanje svojih obveza prema ovim UK.

Rixos ne jamči neprekinuti pristup Stranici ili njenom sadržaju, niti da će Stranica ili njen sadržaj biti bez pogrešaka. Stranica je obično dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, ovisno o tome da li je došlo do više sile, dostupnosti interneta i / ili suspenzije Stranice iz tehničkih razloga u vezi s ažuriranjima iste, održavanjem stranice ili bilo kojim drugim drugim tehničkim uzrokom. Rixos je dužan pažnjom dobrog domaćina voditi računa o pružanju pristupa Stranici pod uvjetima navedenim u ovim UK i u pokušaju otklanjanja bilo kakvog kvara, suspenzije ili prekida Stranice o kojem ima saznanja. Korisnik priznaje i prihvaća Rixos-ovo pravo da može privremeno ili trajno obustaviti pristup Stranici bez najave, posebno iz tehničkih razloga i / ili razloga održavanja, bez obzira na njihov uzrok ili podrijetlo, bez da to povlači za sobom bilo kakvu odgovornost na strani Rixos-a.

Dodatno se precizira da internet i informacijski i telekomunikacijski sustavi koji se koriste za pristup i korištenje Stranice nisu bez grešaka ili bez bug-ova te da se povremeno mogu pojaviti prekidi i kvarovi. Rixos se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakve neugodnosti, gubitke ili štetu nastalu u svezi s korištenjem interneta, posebice, ali ne isključivo, lošim prijenosom i / ili primanjem bilo kakvih podataka i / ili informacija putem interneta, nepravilnim fumkcioniranjem opreme koja prima podatke ili komunikacijskih linija, bilo koji kvar na internetu koji sprječava ispravan rad Stranice i, općenito, gubitak ili štetu nastalu korištenjem Stranice, interneta i informacijskih i telekomunikacijskih sustava. Ni Rixos kao ni njegovi direktori ili zaposlenici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, ma kako oni nastali, koji su proizašli iz korištenja Stranice, za koju je isključivo odgovoran Korisnik. Na Korisnicima je da poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi osigurali sigurnost svoje opreme, podataka, softvera ili druge imovine, posebno protiv zaraze bilo kojim virusom i / ili pokušaja upada čiji bi žrtve mogli biti.

2.5 Osobni podaci i kolačići

Korisnici se obaviješavaju da Stranica koristi kolačiće i da Rixos obrađuje osobne podatke. S tim u svezi, Korisnici se pozivaju da pročitaju Rixos Politika kolačića dostupna ovdje i Rixos Politika privatnosti dostupna ovdje.

2.6 Razno

Ako se utvrdi da je jedna ili više odredbi ovih UK nevaljana ili neprovediva prema bilo kojem mjerodavnom pravu ili propisu ili odlukom nadležnog suda, ona će se ukinuti, ali bez da to utječe na valjanost ili izvršnost preostalih odredbi.

Nijedan propust Rixosa da u bilo kojem trenutku ostvari i provede svoja prava u vezi s bilo kojom odredbom ovih UK neće se smatrati odricanjem ni od takve odredbe ili ni od prava na naknadno provođenje te odredbe i / ili pravnih lijekova zbog kršenja odredbi.

2.7 Mjerodavno pravo - prigovori i sporovi

Svaki zahtjev za informacijama, pojašnjenjima, pomoći ili prigovorom u vezi sa Stranicom valja poslati Rixos-u poštom na adrese naznačene na vrhu ovog dokumenta.

Za ove UK mjerodavno je francusko pravo, ugovorni odnosi uređuju se i tumačit će se u skladu sa zakonima Francuske.

U slučaju prigovora ili spora koji proizlaze iz ili su u vezi s primjenom, tumačenjem ili izvršavanjem ovih UK, stranke će nastojati pronaći sporazumno rješenje. Ako se postupak mirenja ne završi mirnim putem u roku od dva (2) mjeseca od Rixos-ova primitka pismene obavijesti o sporu koja mu je poslata, sukladno naprijed navedenim uputama, bilo koja stranka može je iznijeti pred stvarno nadažnim francuskim sudovima, s tim da je određeno da Korisnik može slijediti bilo koji alternativni način rješavanja sporova, a posebice posredovanje putem Europske platforme za internetsko rješavanje sporova koja se nalazi na: http://ec.europa.eu/odr, a koja će ga pokušati sporazumno riješiti.