1. Hukuki Bildirim

www.rixos.com internet sitesi (“Site”), kanuni merkezi Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012SG Amsterdam, Hollanda adresinde bulunan, Hollanda Ticaret Odası’nda 67688543 KvK numarası, NL.8571.31.199.B01 Avrupa Topluluğu KDV numarası ile kayıtlı ve 100 Euro esas sermayeli Hollandalı bir Besloten Vennootschap şirketi olan Rixos Hospitality B.V. (bundan sonra “Rixos” olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmaktadır.

Rixos ile yoluyla Rixos Hospitality B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012 SG Amsterdam, Hollanda adresine posta gönderimi yoluyla iletişim kurulabilir.

Sitenin yayın müdürü: Mustafa Topul.

Sitenin yer sağlayıcısı: Smile, 20, rue des Jardins, 92600 Asnières, France, Tél. : +33 (0)1 41 40 11 00. 

2. Kullanım Koşulları (“KK”)

2.1. Kapsam ve Amaç

Bu Siteye erişim ve bu Sitenin kullanımı, Siteye erişen veya Sitede gezinen kişilerle (“Kullanıcı”) Rixos arasındaki ilişkileri ve Sitenin kullanım hüküm ve koşullarını düzenleyen işbu Kullanım Koşullarına tabidir. İşbu Kullanım Koşulları erişime açıktır ve her zaman Site üzerinden görüntülenebilir.  Kullanıcılar ayrıca Kullanım Koşullarını indirebilir veya bunların çıktısını alabilir.

Site, Kullanıcıya ticari olmayan, kişisel ve özel kullanımı için Rixos otelleri, faaliyetler ve haberler hakkındaki içerik ve bilgileri görüntüleme imkânı vermektedir. Kullanıcı ayrıca Satış Koşullarına uygun olmak kaydıyla şu Rixos Otellerinde Site üzerinden rezervasyon yapabilir: Rixos Almaty Hotel, Rixos Khadisha Shimkent and Rixos Bab Al Bahr.

Rixos Sitedeki tüm bilgi ve içeriklerin doğru ve güncel olmasını temin etmek için makul çabayı gösterecek olmakla beraber, Sitenin ve/veya Kullanım Koşullarının bir kısmını veya tamamını dilediği zaman ve bildirimde bulunmadan değiştirme ve/veya düzelme hakkını saklı tutmaktadır.  Kullanım Koşullarında yapılan bu değişiklikler Sitede yayımlandığı anda yürürlüğe girecektir ve Kullanıcının bu tür değişiklikler ilan edildikten sonra Siteyi kullanması bu değişikliklerin tümünü kabul ettiği ve bunlara rıza gösterdiği anlamına gelecektir. Rixos kullanıcıları işbu Kullanım Koşullarında yapılan her türlü esaslı değişiklik konusunda, Sitede başlık koyma yolu da dahil olmak üzere, kendi seçeceği herhangi bir vasıtayla, bilgilendirecektir.

Uygulanacak olan Kullanım Koşulları, Sitede gezinti yapıldığı tarihte yürürlükte olan Kullanım Koşularıdır. Bu durum uyarınca, eğer Kullanıcı Sitede gezinti yapar veya Siteyi görüntülerse yürürlükte olan Kullanım Koşullarını okuyup kabul etmiş ve onlara uygun davranmaya rıza göstermiş sayılacaktır. Eğer Kullanıcı işbu Kulanım Koşullarının tamamını veya bir kısmını kabul etmiyorsa Siteyi görüntülememeli ve Sitede gezinti yapmamalıdır.

2.2. Fikri Mülkiyet

Rixos markası, şekille gösterilmiş olsun veya olmasın tüm markalar ve genel olarak sicile kaydedilmiş olsun veya olmasın Sitede sergilenen tüm diğer ayırt edici özelliği bulunan işaretler (“Markalar”) üzerinde Rixos’un münhasır mülkiyet hakkı bulunmaktadır veya bunlar üzerinde lisans sahibidir ve böyle kalmaya devam edecektir. İşbu Markalar bakımından kullanıcıya hiçbir hak veya lisans verilmemektedir.

Site ve Site içinde gösterilen tüm grafikler, metinler, görseller ve fotoğraflar, ayrıca bunların kapsamındaki çizimli örnekler, görüntüler, tasarımlar, resimler, karakterler, yazılı materyaller, dekorlar, sunum yöntemleri, veri erişim yöntemleri, veri tabanları, diğer organizasyonların verileri, grafikleri veya Sitedeki diğer unsurlar (bundan sonra “İçerik” olarak anılacaktır.), üzerinde Rixos’un münhasır mülkiyet hakkı veya lisans hakkı vardır ve bu şekilde kalmaya devam edecektir. Ayrıca, bunlar fikri mülkiyet haklarıyla korunacaklardır.

Markalar, Site ve/veya İçerik her ne olursa olsun hiçbir ortamda ve hiçbir durumda tamamen veya kısmen de olsa değiştirilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, iletilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, satılamaz veya türev bir çalışmaya veya başka bir çalışmaya dahil edilemez. Daha genel bir ifadeyle, işbu Markalar, Site ve onun İçerikleri kullanıcıların kişisel, özel ve ticari amaçlı olmayan kullanımı için sağlanmaktadır. Bu Markaların, Sitenin ve onun İçeriklerinin özellikle indirme, çoğaltma, aktarma, kullanma veya sergileme şeklinde olmak üzere, Kullanım Şartları kapsamında öngörülmüş amaçlar dışındaki herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır.
İşbu Kullanım Koşullarına uygun davranmaya tabi olarak, Rixos Kullanıcılara Siteyi, İçerikleri ve Markaları kullanmalarını ve onlara erişmelerini sağlayan, sadece ve münhasır olarak Kullanıcıların kişisel, özel ve ticari olmayan amaçlı kullanımlarıyla sınırlı olmak üzere, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez bir hak vermektedir. Bu durum uyarınca, aşağıda belirtilenler kesinlikle yasaktır:

  • Siteyi ve/veya İçerikleri ve/veya Markaları tamamen veya kısmen halihazırda bilinen veya bilinmeyen her türlü ortam üzerinde ve herhangi bir araç veya yöntem (önbelleğe kaydetmek ve çerçevelemek gibi) yoluyla geçici veya kalıcı surette kopyalamak, çoğaltmak, kullanmak/sergilemek, yaymak, dağıtmak ve/veya yayınlamak;
  • Site, İçerik ve/veya Markalara dayanarak türev çalışmalar yaratmak;
  • Site ve/veya İçerik ve/veya Markaları kısmen veya tamamen değiştirmek, çevirisini yapmak, uyarlamak veya düzenlemek;
  • Siteyi ve/veya İçerikleri kaynak koddan sembolik koda, sembolik koddan kaynak koda dönüştürmek veya tersine mühendislik yapmak;
  • Site ve/veya İçerik ve/veya Markaları tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde dağıtmak, iletmek, yeniden iletmek, yayınlamak, satmak, kiralamak, lisans vermek veya kullanmak.

2.3. Siteye verilen bağlantılar – Üçüncü taraf sitelere verilen bağlantılar

Rixos’un önceden açık iznini olmadan, Siteye veya Sitenin bir kısmına yönlendiren köprü bağlantılarının oluşturulması yasaktır. Bu iznin Rixos Hospitality B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012 SG Amsterdam, Hollanda adresine yazı yolu ile iletilerek istenmesi gerekmektedir]. Bu izin Rixos’un münhasır takdir yetkisindedir ve her zaman geri alınabilir.

Rixos önceden izin verilmemiş veya artık izin verilmeyen Siteye yönlendiren köprü bağlantılarının kaldırılmasını talep etme hakkını ve bu sebepten doğan zararlara dayanarak tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

Siteye veya onun herhangi bir kısmına yönlendiren köprü bağlantılarını içeren diğer siteler Rixos’un kontrolünde olmayabilir, bu hallerde Rixos bu sitelerin içeriği ve bu sitelere erişimle bağlantılı olarak (özellikle de yayın hususunda) hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sitenin başka internet sitelerine veya dış kaynaklara (“Üçüncü Taraf Siteler”) yönlendiren köprü bağlantıları içermesi mümkündür. Rixos, kendisinin bu Üçüncü Taraf Siteler veya onların içerikleri üzerinde kontrolü olmadığı ölçüde bu sitelerin içeriği ve erişilebilirliği hakkında hiçbir güvence vermemektedir ve bu Üçüncü Taraf Sitelerden gelen veya bu sitelerde bulunan içerik, reklamlar, ürünler, hizmetler veya diğer materyallerle bağlantılı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu tür Üçüncü Taraf Sitelerine yönlendiren bağlantıların sağlanması Rixos’un bu Üçüncü Taraf Sitelerdeki içeriği onayladığı, desteklediği veya bu içerik hakkında görüş bildirdiği anlamına gelmediği gibi, böyle bir bağlantı Rixos ile sahipler ve/veya eser sahipleri, tasarımcılar, yöneticiler, idareciler veya bu Üçüncü Taraf Sitelerin yer sağlayıcıları arasında bir ilişki olduğunu da göstermemektedir. Bu bağlantılar sadece bilgi amaçlı olarak sağlanmaktadır ve bu Üçüncü Taraf Sitelerine yönlendiren bağlantıları etkinleştirme yönündeki kararınızdan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Rixos ayrıca Üçüncü Taraf Sitelerde mevcut olan hizmetlere, mallara veya İçeriğe güvenmenizden veya bunları kullanmanızdan doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan gerçekleşmiş veya gerçekleştiği iddia edilen tüm zararlar ve kayıplar konusunda da hiçbir şekilde sorumlu değildir.

2.4. Sorumluluk

Site ve Sitedeki İçerik erişilebilirliğe tabi olarak “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Kullanıcı, Sitenin ve İçeriğin kullanımından, özellikle de işbu Kullanım Koşullarındaki yükümlülüklere uymaktan, münhasıran kendisi sorumludur.

Rixos Sitenin veya İçeriklerinin kesintisiz olarak erişilebilir olacağını veya Site veya onun İçeriğinin hatasız olacağını garanti etmemektedir. Site mücbir sebeplerin varlığı, internetin mevcut olması ve/veya yapılan Site güncellemeleri, Site bakımı veya diğer teknik aksaklıklarla bağlantılı teknik nedenlerden dolayı Sitenin geçici olarak durdurulması durumları saklı kalmak üzere, olağan hallerde 7 gün 24 saat boyunca erişime açıktır. Rixos işbu Kullanım Koşullarında belirtilen şartlar uyarınca Siteye erişimi sağlamada makul özeni göstermek ve bilgisi ölçüsünde Sitedeki kesintileri, geçici askıya alınmaları ve arızaları düzeltmek için gerekli çabayı gösterme yükümlülüğü altındadır. Kullanıcı Rixos’un sebep veya kökeninden bağımsız olarak özellikle de herhangi bir bakım kaynaklı ve/veya teknik sebeplerle ve hiçbir bildirimde bulunmadan Siteye erişimi askıya almak zorunda olabileceğini beyan ve kabul eder. Ayrıca Rixos bu durum dolayısıyla hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Siteye erişim ve Siteyi kullanmak için kullanılan internet ile bilgi & telekomünikasyon sistemlerinin hatasız ve sorunsuz olmadığı ve kimi zaman kesintilerin ve arızaların ortaya çıkabileceği bir kez daha belirtilmelidir. Rixos internet kullanımıyla bağlantılı olan tüm zorluklar, kayıplar veya zararlar için, özellikle aşağıdaki durumlarda ve fakat bu durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir şekilde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir: İnternet üzerinden veri veya bilginin yetersiz iletimi ve/veya alınması, alıcı cihazlardaki veya iletişim hatlarındaki arızalar, Sitenin düzgün biçimde çalışmasını engelleyen herhangi bir internet aksaklığı ve genel olarak Sitenin, internetin ve bilgi ve telekomünikasyon sistemlerinin kullanılmasından doğan her türlü kayıp ve zararlar. Ne Rixos ne de Rixos’un yöneticileri veya çalışanları, Site kullanımından doğan ve kullanıcının münhasıran sorumlu olduğu zararlar ve kayıplar için bunlar her ne sebeple doğmuş olursa olsun sorumlu tutulamazlar.  Cihazların, verilerinin, yazılımın ve diğer eşyaların güvenliğini sağlamak için, özellikle de herhangi bir virüsten kaynaklanan bozulmalara ve/veya kurbanı olabilecekleri ihlal girişimlerine karşı uygun tedbirleri almak Kullanıcıların sorumluluğundadır.

2.5. Kişisel Veriler ve Çerezler

Kullanıcılar, Sitenin çerezleri kullandığı ve Rixos’un kişisel verileri işlediği konusunda bilgilendirilirler. Bu çerçevede, Kullanıcılar buradan ulaşılabilecek olan Rixos Çerez politikası ve buradan ulaşılabilecek olan Rixos Gizlilik Politikasını incelemeye davet edilmektedirler.

2.6. Çeşitli Hükümler

İşbu Kullanım Koşullarının bir veya daha fazla hükmünün uygulanacak kanun, yönetmelik veya yetkili hukuk sistemindeki bir mahkeme kararı uyarınca hükümsüz veya icra edilemez olduğuna karar verilmesi halinde, bu hükümlerin geçersizliği sözleşmenin diğer kalan hükümlerinin geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemeyecektir.

Rixos’un işbu Kullanım Koşullarındaki hükümlerle bağlantılı haklarını herhangi bir zamanda icra etmemesi, hiçbir şekilde bu hükümlerden veya daha sonrasında o hükmü icra etmekten ve/veya böyle bir ihlalin karşılığı olarak öngörülen hukuki çarelerden feragat ettiği sonucunu doğurmaz veya bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

2.7. Uygulanacak Hukuk - Şikayetler ve Uyuşmazlıklar

Siteyle alakalı olarak yapılan her türlü bilgi, aydınlatma, yardım veya şikâyet talepleri e-posta yoluyla ya da bu belgenin en üstünde belirtilmiş olan adrese posta yoluyla gönderilmelidir. [doğrulanacak]

İşbu Kullanım Koşulları Fransız yasalarına tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanmalıdır.

İşbu Kullanım Koşularının uygulanması, yorumlanması veya ifa edilmeleriyle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan uyuşmazlık veya şikâyet olması halinde, taraflar dostane bir çözüm bulmak için çaba sarf edeceklerdir. Rixos’un uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıdaki usul uyarınca yazılı olarak kendisine gönderilen ihtarı aldığı tarihten itibaren iki (2) ay içinde uyuşmazlığa dostane bir çözüm bulunamaması halinde, iki taraf da söz konusu uyuşmazlığı yetkili mahkeme olan Fransız mahkemeleri önüne taşıyabilir. Yine de kullanıcının alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından herhangi birine başvurabileceğini, özellikle de uyuşmazlığı dostane şekilde çözmeyi deneyecek olan http://ec.europa.eu/odr adresindeki Avrupa Online Uyuşmazlık Çözümü Platformu aracılığıyla arabuluculuk yoluna başvurabileceğini belirtmek isteriz.