www.rixos.com (“Site”) internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler, özellikle 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679/EU sayılı Avrupa Tüzüğüyle değiştirilen 6 Ocak 1978 tarihli “Veri Koruma Kanunu” başta olmak üzere hukuki yükümlülükler uyarınca Veri Sorumlusu olarak hareket eden Rixos Hospitality B.V. (bundan sonra “Rixos” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.

İşbu gizlilik politikasının amacı (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) Sitede bir otel rezervasyonu yapan, Sitede gezinen veya Sitenin sağladığı formları dolduran kişileri (bundan sonra “Kullanıcı(lar)” veya “siz” olarak anılacaktır), Rixos’un bu kişilerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak için üstlendiği taahhütler hakkında bilgilendirmektir. 

Özellikle de sizden topladığımız kişisel veriler, bu verileri nasıl kullandığımız, nasıl açıkladığımız, nasıl koruduğumuz ve son olarak da bu veriler üzerindeki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizi bilgilendirmekteyiz.

1. Site üzerinden toplanan kişisel verilerin mahiyeti

Rixos sizin bize sağladığınız ve sizinle alakalı olan kişisel verileri aşağıda durumlarda işlemektedir:

 • Sitede gezinti yaptığınız zaman;
 • Doğrudan Site üzerinden şu otellerde rezervasyon yaptırdığınız hallerde: Kazakistan’daki Rixos Almaty Hotel, Kazakistan’daki Rixos Kadhisha Shymkent veya Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Rixos Bab Al Bahr (“Otel(ler)”);
 • Tarafımızdan haber bültenlerimizi ve diğer pazarlama/ticari içerikli bilgileri almaya rıza gösterdiğiniz hallerde;
 • Bize soru sormak, şikâyette bulunmak veya iletişim formu yoluyla iş başvurusunda bulunmak için bizimle iletişime geçmeyi istediğiniz zaman.

Bu kapsamda, Rixos aşağıda sayılan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

 • Kimliğiniz ve iletişim bilgileriniz: cinsiyetiniz, soyadınız, adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, Sitede yapılan bir rezervasyonla ilişkili olan her bir çocuğun yaşı ve duruma göre Sitede yapılan rezervasyonla ilgili kişilerin kimlikleri;
 • Fatura bilgileriniz; fatura adresiniz, cep telefonu numaranız;
 • Ödemeye ilişkin bilgileriniz;
 • İş başvurunuza ilişkin bilgiler: Özgeçmiş, ön yazı;
 • Sitede ziyaret ettiğiniz kısımlar ve sayfalar ile Sitede yaptığınız gezintiye ilişkin diğer bilgiler (Çerez politikasi göz atın);
 • Siteyi kullanırken bize doğrudan ve kendi rızanızla sağladığınız diğer her türlü bilgi.

Sizin tarafınızdan sağlanması gereken herhangi bir bilginin zorunlu veya isteğe bağlı niteliği bu tür bilgiler toplandığı anda ilgili formlarda genellikle yıldız işareti ile işaretlenir. Bu bilgileri sağlamamanız Rixos’un isteğinizi işlemeyi reddetmesi sonucunu doğurabilir.

Siz, kendiniz hakkında Rixos’a sağladığınız kişisel verilerin güncel, doğru, tam ve anlaşılır olacağına rıza göstermiş olursunuz.

2. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı ve amaçları

Rixos’un kişisel verileri toplamaktaki temel amacı size güvenli, ideal, etkili ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaktır.

Rixos kişisel verilerinizi yasalara uygun ve adil bir şekilde toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder.

Rixos’un uyguladığı veri işlemesi belirli, açık ve meşru amaçları gerçekleştirmeyi hedefler.

Verileriniz özellikle de aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için işlenebilir:

 • Size hizmet sunmak amacıyla, örneğin rezervasyonlarınızı/ödemelerinizi idare etmek/kaydetmek.
 • Bu çerçevede, Veri işlemenin hukuki dayanağı Rixos ve siz arasındaki sözleşmenin ifasıdır.
 • Olabilecek şikayetlerinizle ilgilenmek, sorularınız ve isteklerinizle alakadar olmak: Rixos sitenin çalışması, Rixos’un sağladığı hizmetler ve rezervasyonlarınız gibi konularla ilgili taleplerinize cevap vermek amacıyla topladığı verileri kullanabilir.
 • Bu kapsamda, eğer ilgili talep siz ve Rixos arasındaki sözleşme ilişkisiyle alakalıysa veri işlemenin hukuki dayanağı sözleşmenin ifası olacaktır, aksi takdirde hukuki dayanak Rixos’un meşru çıkarları, bilhassa da Rixos’un sizin sorularınıza cevap vermek ve müşteri hizmetinde kaliteyi temin etmekteki finansal çıkarları olacaktır.
 • İstatistiksel analizler yapmak, Siteyi geliştirmek, sizin gezintinizi en ideal hale getirmek ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak: Çerezler bu amaçlarla Siteye yerleştirilebilirler. - Daha fazla bilgi için Çerez Politikasını inceleyin.
 • Bu kapsamda, veri işlemenin hukuki dayanağı Rixos’un meşru çıkarları, bilhassa da size ideal bir gezinti ve uygun bir içerik sunmakta ve Sitesini ve hizmetlerini iyileştirmekteki finansal çıkarlarıdır.
 • Eğer bizimle iş başvurusu amacıyla iletişime geçtiyseniz iş başvurunuzla ilgilenmek için.
 • Bu kapsamda, veri işlemesinin hukuki dayanağı Rixos’un meşru çıkarlarıdır, bilhassa da iş başvurusuna cevap vermekte ve Rixos bünyesindeki boş pozisyonlar için uygun profilleri bulmaktaki çıkarıdır.
 • Size pazarlama/ticari içerikli bilgi gönderimi: Eğer rıza gösterdiyseniz Rixos size kendi faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi içeren e-postalar gönderebilir.
 • Bu kapsamda veri işlemenin hukuki dayanağı, Rixos’un meşru çıkarları, bilhassa da size kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, sizin ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak ve sadakatinizi kazanmak için sağladığı hizmetlerini uyarlamaktaki finansal çıkarlarıdır.

Rixos diğer başka amaçlar için toplanmış verileri ise sizin önceden rızanızı almak koşuluyla kullanabilir.

3. Kişisel verilerinizin depolanması

Rixos kişisel verilerinizi, toplanmaları ve işlenmelerindeki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu süre boyunca muhafaza edecektir.

Bununla beraber, Rixos kendisi için yasal bir yükümlülük olduğu hallerde veya kanuni haklarını ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için yürürlükte olan zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurduğu durumlarda, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre boyunca (arşivlerde) muhafaza edebilir, şöyle ki;

 • Rezervasyon kapsamında toplanmış olan veriler için ticari ilişkinin/sözleşme ilişkisinin sona ermesinden 5 yıl geçtikten sonra;
 • Doğrudan pazarlama amaçları için toplanan tüm veriler için, sizinle son iletişim üzerinden 3 yıl geçtikten sonra;
 • Muhasebe için gerekli olan veriler için 10 yıl;
 • Herhangi bir talep/iddia (dava süreci halince yürürlükteki zamanaşımı sürelerine uygun olarak) için talebinizin işlenmesinin sona ermesine kadar;
 • Başvuran verileri için, başvuran daha uzun bir süreye rıza göstermediyse başvuranla kurulan son iletişimden 2 yıl sonra; bunun ötesinde ise ilgili veriler 4 yıl süreyle arşivlenir;
 • Sitenin işleyişi için gerekli olmayan çerezler ve diğer izleyiciler cihazınıza yerleştirildiği zaman, bu çerezler ve izleyiciler düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından verilen tavsiyeler ve getirilen yasal yükümlülükler uyarınca saklanır. (Örneğin Fransa’da 6 aylık bir süre için)

4. Kişisel verilerinizin açıklanması

Rixos, hizmet sağlayıcılarına Siteyle alakalı hizmetlerini (yer sağlama, bakım, sipariş ve ödemeyi işleme koyma, risk ve dolandırıcılığa karşı koruma, Site optimizasyonu) sunabilmeleri, veri analizi yapabilmeleri ve pazarlama kampanyası hizmetlerini icra edebilmeleri amacıyla kişisel verilerinize erişim olanağı verebilir. Bu hizmet sağlayıcıları, sadece bu hizmetlerin sunulması kapsamında verilerinize erişebilecektir ve verilerinizin işlenmesi hususunda sorumluluğu devam eden Rixos’un tabi olduğu aynı güvenlik ve gizlilik yükümlülükleriyle bağlıdırlar.

Sitedeki Otellerden birinde rezervasyon yapmak için gerekli olan kişisel veriler ilgili Otele aktarılacaktır.

Oteller, Otel sahibi ve Rixos (veya onun Dünya genelindeki bağlı şirketlerinden biri) arasındaki Bayilik veya Yönetim anlaşması altında faaliyet göstermektedir. Otellerden birinde konakladığınız zaman, kişisel verileriniz kendilerine özgü ve farklı amaçları için veri sorumluları olarak hareket eden Rixos ve Otel tarafından kullanılacaktır. Özetle: 

 • Rixos sizin kişisel verilerinizi işleyecektir çünkü kendi bünyesindeki Otellerden birinde konaklamanızı organize etmek için gerekli olan kişisel verilerinizi toplamasını ve toplanan bu verileri ilgili otele aktarmasını sağlayan Site rezervasyon motorunu Rixos yönetmektedir. Rixos ayrıca Rixos markası altındaki otellerde kalan müşterilerini ihtiva eden ve tüm dünyayı kapsayan veri tabanını yönetmektedir.
 • Otel sizinle olan sözleşme ilişkisini yönetmek (fatura kesmek, ödeme ve rezervasyon yönetimi gibi), pazarlama aktivitelerini icra etmek ve yasal yükümlülüklerle uyumu sağlamak için kişisel verilerinizi işleyecektir.

Konaklamanız, tercihleriniz ve memnuniyetinizle alakalı veriler Rixos markası altında faaliyet gösteren oteller arasında paylaşılır. Bu veriler hizmet kalitesini ve her bir oteldeki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılır. Bu kapsamda verileriniz ilgili oteller ve Rixos tarafından ortaklaşa işlenmektedir. Sizin hak ve özgürlüklerinizi korurken işbu meşru çıkarı da gerçekleştirmeye çalışmak amacıyla, özel bir ortak kontrol anlaşması, Rixos ve bu otellerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemektedir. Aşağıdaki 7. Maddede gösterildiği üzere bizimle iletişime geçerek Rixos ve bu oteller arasında işbu verilerin paylaşımına her zaman itiraz edebilirsiniz. İlaveten, söz konusu ortak kontrol anlaşmasındaki temel hususların bir özetini talep edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz Accor S.A’nın sadakat programlarının yönetimi ve/veya analiz amaçları[amaçlar doğrulanacak] için Rixos’un hakim şirketi olan Accor S.A ile paylaşılabilir. Bu çerçevede, Rixos ve Accos S.A kendilerine özgü ayrı amaçları bakımından veri sorumluları sıfatıyla hareket edeceklerdir.

Rixos ayrıca şu hallerde de verilerinizi paylaşabilir: Yasal yükümlülükleri yerine getirmek, yasaklanmış veya yasal olmayan faaliyetleri, Rixos’un, herhangi bir birey ya da kullanıcıların güvenliğini, haklarını veya çıkarlarını tehdit eden durumları ve Sitenin Kullanım Koşullarının ihlalini engellemek, bunları tespit etmek, soruşturmak ve bunlara karşı harekete geçmek. Rixos ayrıca her türlü kanuni veya idari işlemlere, mahkeme emirlerine veya yetkili makamlar tarafından talep edilmiş icrai önlemlere cevap vermek için de kişisel verilerinizi aktarabilir. Son olarak, Rixos’un tamamının veya bir kısmının bir üçüncü taraf tarafından devralınması veya satın alınması kapsamında Rixos, kişisel verilerinizi siz de bu hükümle rıza gösterdiğiniz üzere paylaşabilir.

5. Kişisel verilerinizin aktarılması

Yukarıda sayılan ve Rixos’un sizin kişisel verilerinizi iletebileceği alıcılar örneğin Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında kurulu olmaları hali gibi yurtdışında yerleşik olabilirler.

Yukarıda sayılan ve Rixos’un sizin kişisel verilerinizi iletebileceği alıcılar örneğin Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında kurulu olmaları hali gibi yurtdışında yerleşik olabilirler.

Böyle bir halde, Rixos bu alıcıların sizin kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını (özellikle de Avrupa Komisyonu’nun aldığı yeterlilik kararı, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Standart sözleşmese hükümlerinin imzalanması veya ABD Gizlilik Kalkanı yoluyla - bu belgelerin bir kopyasına Rixos Hospitality B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 104 – 108, 1012 SG Amsterdam, Netherlands adresinden talep üzerine erişilebilir) temin etmeleri için kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalar uyarınca tüm kurumsal ve teknik önlemleri almasını zorunlu kılacaktır.

6. Haklarınız

Kişisel verileriniz üzerinde şu haklarınız bulunmaktadır:

 • Erişim hakkı: Sizin (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında doğrulama ve eğer işleniyorsa bu verileri elde etme, (ii) bu verilere ve bunların bir örneğine erişim elde etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Düzeltme hakkı: Sizinle alakalı ve doğru olmayan kişisel verilerin düzeltilmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca ek beyan sağlama vasıtası da dahil olmak üzere, eksik olan kişisel verilerinizi tamamlatma hakkınız da bulunmaktadır.
 • Silme hakkı: Bazı hallerde hakkınızdaki kişisel verilerin silinmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte bu hakkınız mutlak değildir ve Rixos’un bu tür verileri muhafaza etmek için kanuni veya meşru gerekçeleri olabilir.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı hallerde kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız bulunmaktadır.
 • Taşıma hakkı: Rixos’a sağladığınız kişisel verilerinizi yapılı, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde alma ve bu verileri bir başka veri sorumlusuna Rixos’un engellemesi olmadan aktarma hakkınız bulunmaktadır. Bu hak sadece kişisel verilerinizin işlenmesi sizin rızanıza veya bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirildiğinde ve bu işleme otomatik araçlarla gerçekleştirildiğinde uygulanmaktadır.
 • İşlemeye itirazda bulunma hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesinin Rixos’un meşru çıkarlarına dayandığı durumlarda bu işlemeye karşı kendi özel durumlarınızla alakalı gerekçelere dayanarak her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Buna rağmen Rixos işleme faaliyetlerine devam edebilmek için daha güçlü meşru gerekçeler ileri sürebilir.  Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği hallerde bu verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Yetkili denetleyici kuruma şikâyette bulunma hakkı: Rixos’un kişisel verileri koruma konusundaki fiilleri hakkında CNIL’a şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır.
 • Ölümünüzden sonrasında verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak talimat verme hakkı: Ölümünüzden sonrasında kişisel verilerinizin kullanımı hususunda Rixos’a talimat verme hakkınız bulunmaktadır.

Bu haklardan bir veya daha fazlasını kullanmak için, lütfen Rixos Hospitality B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 104 – 108, 1012 SG Amsterdam, Netherlands posta adresi yoluyla veya dataprivacy@rixos.com adresinden e-posta yoluyla Rixos’la iletişime geçin.

7. Bizimle iletişime geçin

Bu gizlilik politikası hakkındaki endişe veya sorularınızı e-posta yoluyla bize gönderebilirsiniz dataprivacy@rixos.com.

8. Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapılması

Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmaya karar vermemiz halinde, bu değişiklikleri bu sayfada ilan ederiz ve yukarıda belirttiğimiz değişikliğin tarihini güncelleriz. Esaslı bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, uygun bulunmuş herhangi bir yolla size bilgilendireceğiz.